Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Łukasza Ewangelisty w Poznaniu

01-04-2012

Modlitwa do odmawiania przez osoby, podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen© 2011 - 2021