Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Łukasza Ewangelisty w Poznaniu

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Dobrze żyć – to wiele
dobrze umrzeć – to wszystko

Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związane z kultem do Matki Bożej Bolesnej, który ma swoje głębokie uzasadnienie w Ewangelii, zwłaszcza św. Łukasza (Łk 2, 33-35). Prawda o śmierci dotyczy każdego człowieka. Więcej niż w przeszłości mnożą się dziś nagłe zgony, niezależnie od wieku, na skutek wojen, katastrof i tragicznych wypadków. Wielu odchodzi każdego dnia bez pomocy i posługi kapłańskiej, bez pojednania z Panem Bogiem. Apostolstwo Dobrej Śmierci mobilizuje swoich członków do gorliwości chrześcijańskiej w codziennym życiu i pomaga iść, mimo różnych trudności, drogą Bożych przykazań, a tym samym żyć w stanie łaski uświęcającej.

Wstępujący do Stowarzyszenia poprzez swoje modlitwy i ofiary pragną wyjednywać dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, a dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się we Francji, w Sanktuarium Matki Bożej w Montligeon, które jest Światowym Centrum Modlitwy za Zmarłych. W Polsce opiekunami Stowarzyszenia są Misjonarze Świętej Rodziny w Górce Klasztornej - w najstarszym sanktuarium Matki Bożej (objawienie miało tu miejsce w 1079 r.). Od 1999 r. odprawiana jest tam codziennie Msza św. za żyjących i zmarłych członków ADŚ.

Warunkami przyjęcia do Stowarzyszenia jest:
- wyrażenie swojej zgody
- wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia
Raz dokonany zapis ważny jest na całe życie. Stowarzyszenie dostępne jest także dla ludzi oddalonych od Boga i Kościoła – ważne jest tylko, aby wyrazili zgodę na wpis.

Do Apostolstwa Dobrej Śmierci, które powstało w naszej parafii w 1992 r., wpisało się 191 osób (w tym osoby nie będące naszymi parafianami). We wszystkie piątki całego roku po Mszy św. o godz. 7.30 odmawiamy Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, w którym polecamy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej nasze trudne sprawy codzienne. W intencji żyjących i zmarłych członków odprawiana jest również Msza św. w kościele parafialnym w uroczystość św. Józefa i święto Matki Bożej Bolesnej.

Osoby pragnące przyłączyć się do Apostolstwa Dobrej Śmierci mogą zgłosić się u zelatorki w każdy piątek po Mszy św. o godz. 7.30.

kontakt: zel. Marianna Zientek, tel. 61 876 96 26

© 2011 - 2021