Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Łukasza Ewangelisty w Poznaniu

Caritas

Parafialny Zespół Caritas niesie pomoc osobom ubogim i potrzebującym z naszej parafii. W skład Zespołu wchodzi osiem osób.

Ważniejsze działania parafialnej Caritas:
- udział w programie PEAD (dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE); objętych nim zostało 60 rodzin z naszej parafii; żywność wydawana jest średnio co 7 tygodni, zgłaszają się po nią również bezdomni
- w 2010 roku prowadziliśmy zbiórkę żywności, odzieży i artykułów chemicznych w ramach akcji charytatywnej „Dary dla powodzian”
- w pomieszczeniach Parafialnej Caritas znajduje się magazyn odzieży, którą przynoszą parafianie, a korzystają z niej osoby potrzebujące
- okresowo dostarczamy odzież do szpitala przy ul. Szwajcarskiej; przekazywana jest ona osobom bezdomnym hospitalizowanym w tym szpitalu
- co roku Caritas Diecezjalna wraz z Oazą organizuje wakacje dla dzieci
- dzieci z najuboższych rodzin przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymują zeszyty i bloki techniczne
- nasi wolontariusze udzielają pomocy chorym z Hospicjum Palium, mieszczącym się na naszym osiedlu
- od 2005 roku Parafialny Zespół Caritas bierze udział w programie „Adopcja na odległość”, opłacając utrzymanie i naukę dwojga dzieci z Indii i Sri Lanki
- przed świętami Bożego Narodzenia od lat nasi parafianie chętnie włączają się w akcję „Serduszko radości” i przygotowują dzieciom z ubogich rodzin i Domu Dziecka paczki świąteczne
Środki na działalność charytatywną pozyskujemy ze sprzedaży książek i dewocjonaliów na kiermaszach przedświątecznych, paschalików, świec wigilijnych oraz od prywatnych ofiarodawców.

Parafialna Caritas pełni dyżur w każdą środę w godzinach od 17.30 do 18.30. Zapraszamy osoby potrzebujące jak również te, które chciałyby pomagać innym.

© 2011 - 2021