Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Łukasza Ewangelisty w Poznaniu

Grupa Duchowego Wzrostu

ŚRODA, godz. 19:30 – salki parafialne

Czasami spotykam osoby (albo też i one mnie spotykają), które ubolewają nad tym, że ich wiedza i świadomość wiary jest za mała. Przez to czują, że nie potrafią choćby obronić swej własnej wiary np. w momentach wyśmiewania jej przez innych.

Są też i ludzie, którzy w dawnych czasach należeli do młodzieżowych wspólnot – lecz dziś po wielu latach – nie potrafią, mimo chęci – odnaleźć dla siebie, poza niedzielną Eucharystią, właściwego miejsca w Kościele.

Bywają i tacy, którzy mają mnóstwo pytań o Pismo Święte, dogmaty, bieżące sprawy w Kościele i świecie – i poszukują przestrzeni i osób, które je zrozumieją, wysłuchają i pomogą znaleźć odpowiedzi.

Poza nimi są też poszukujący, choć dziś niepewni jeszcze tego, czy są chrześcijanami, czy się dopiero nimi staną. To także ci, których pytanie o Boga przyciąga, choć nie chcą się deklarować jako wierzący.

Przykłady mógłbym mnożyć. Podejrzewam, choć właściwie powinienem powiedzieć: JESTEM PEWIEN, że niemalże na każdej uroczystości rodzinnej, zawodowym spotkaniu, w dyskusjach luźniejszych i poważnych temat Kościoła się pojawia.

Ci, którzy są świadomi, że sprawa Jezusa z Nazaretu dotyczyć będzie nas zawsze – a jeśli ludzie zobaczą, że jesteśmy z nią „jakoś” związani – mogą odkryć własny stan ducha w sformułowaniu św. Piotra: „bądźmy zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest (...) ” (1P 3, 15).

Zapraszam zatem wszystkich, którzy przeczuwają, że wraz z innymi osobami – we wspólnocie – są w stanie uczynić kolejny krok w otwarciu się na Boże pomysły dla ich życia. Zapraszam też świadom, iż samodzielnie czasami trudno nam znaleźć czas na lekturę Słowa Bożego i modlitwę Pismem, zrozumienie dokumentów Kościoła, takich jak Sobór Watykański II czy Katechizm.

Zapraszam tych, którzy widzą, że są cząstką Kościoła i tych, którzy nie czują się tak bardzo powiązani z Kościołem. Tych, którzy chcieliby stać się bardziej aktywni w parafii i tych, którzy wolą na początku jedynie się przyglądać.

ks. Daniel
© 2011 - 2021