Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Łukasza Ewangelisty w Poznaniu

Sakramenty

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Rodzice pragnący ochrzcić swoje dziecko zgłaszają się odpowiednio wcześniej w biurze parafialnym, przynosząc ze sobą z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia dziecka oraz dokument ślubu kościelnego. Następnie uczestniczą w naukach.

Msze Święte z przyjęciem sakramentu Chrztu Świętego w naszej parafii sprawowane są w drugą sobotę miesiąca o godzinie 18:30 oraz w czwartą niedzielę miesiąca o 12:30.

I Komunia Święta:

Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi Pana. Sprawowanie Ofiary eucharystycznej jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa, który ofiarował się za nas.

Bierzmowanie:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony”.

Małżeństwo:

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego, przynosząc ze sobą następujące dokumenty: metryki chrztu i bierzmowania, dowody osobiste, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich oraz z poradni rodzinnej; świadectwa uczestnictwa w lekcjach religii z ostatniej klasy szkoły średniej. Osoby biorące ślub konkordatowy składają także dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed ślubem).

Warunek zostania świadkiem ślubu: ukończony 18 rok życia.

© 2011 - 2021