Akademia Królowej Jadwigi

AKADEMIA KRÓLOWEJ JADWIGI to szkoła dobrego wychowania dla dziewcząt, która
prowadzi formację poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi, wspierając rodziców w
wychowaniu dzieci i pomagając kształtować postawy życiowe dziewcząt w oparciu o
klasyczne wzorce kulturowe tzn. wspiera dziewczęta na trudnej drodze do dorosłości
odkrywając wartość podjęcia pracy nad sobą, by odnaleźć sens wysiłku, by stać się odważną,
pracowitą, wytrwałą, szczęśliwą, elegancką, stać się DZIEWCZYNĄ Z KLASĄ. Od
dziesięciu lat przygotowujemy dziewczynki i młode kobiety do życia w rodzinie i w
społeczeństwie, zgodnie z zasadami edukacji klasycznej. Uczymy, że wartością najwyższą w
świecie jest sam człowiek w swej osobowej godności, rozumny i wolny, który posiada czujne
sumienie, zdrowy sąd, hart ducha i mężną wolę – człowiek – który staje się darem dla innych.
Program Akademii opiera się na założeniach edukacji klasycznej ukierunkowanej na
FORMACJĘ – kształtowanie charakteru, dobre wychowanie oraz umiejętność podejmowania
świadomych i dobrych decyzji w życiu.

Akademia podejmuje starania o kształtowanie wrażliwości i tożsamości osobowej dziewcząt,
troszczy się też o ochronę ich zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego. Dziewczęta
uczą się rozumieć, oceniać i działać, co prowadzić ma do samowychowania, tak aby ich
przyszłe wybory nie wynikały wprost z nakazów i zakazów, ale z imperatywu serca. W tym
celu program Akademii podzielony jest na trzy obszary:
1. PRAWDA (THEORIA) – kształtowanie umysłu, poznawanie tożsamości człowieka, świata
z lotu ptaka.
2. DOBRO (PRAKSIS) – rozwój życia moralnego czyli czynienie dobra i unikanie zła.
3. PIĘKNO (POIESIS) – przygotowywanie do pracy i twórczości, serviam.
Ta kolejność jest ważna, bo odkrywanie własnej tożsamości, rozpatrywane każdorazowo w
aspekcie wiary, prowadzi poprzez odróżnianie prawdy od fałszu, podejmowanie decyzji
moralnych, a wreszcie podejmowanie służby na różnych polach kultury.

Działalność Akademii została objęta patronatem honorowym przez Przewodniczącego
Episkopatu Polski Jego Ekscelencję Metropolitę Poznańskiego Księdza Arcybiskupa
Stanisława Gądeckiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Kontakt:

Telefon

513 760 840

Adres

Parafia św. Łukasza Ewangelisty
os. Rusa 59, 61-245 Poznań

akademia_królowej_jadwigi