Małżeństwo

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

Dodatkowe informacje

Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się do biura parafialnego, przynosząc ze sobą następujące dokumenty: metryki chrztu i bierzmowania, dowody osobiste, zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w katechezach przedmałżeńskich oraz z poradni rodzinnej; świadectwa uczestnictwa w lekcjach religii z ostatniej klasy szkoły średniej. Osoby biorące ślub konkordatowy składają także dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed ślubem).

Warunek zostania świadkiem ślubu: ukończony 18 rok życia.