Spowiedź

W tygodniu:
 pół godz. przed każdą Mszą św.
W niedziele:
pół godz. przed Mszą św. o godz. 8:00, 12:30 i 18:30