Wspólnota Żywego Różańca

Żywy Różaniec jest parafialną wspólnotą osób, które codziennie odmawiają przynajmniej jedną dziesiątkę różańca. Aby codziennie odmówić cały różaniec (dwadzieścia dziesiątek) – potrzeba dwudziestu osób. Tworzą one tak zwaną Różę Różańcową. Każda z tych osób rozważa inne, z góry powierzone, wydarzenia z życia Jezusa i Maryi (tajemnice różańcowe). Choć każdy członek Róży rozważa codziennie tylko jedną tajemnicę, to cała Róża, we wzajemnej łączności duchowej, odmawia cały różaniec. Co miesiąc następuje „zmiana tajemnic” – członkowie Róży otrzymują do rozważania inną tajemnicę.

Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii:

Wspólnota Różańcowa na os. Rusa powstała równocześnie z powołaniem Parafii św. Łukasza na tym osiedlu, włączając się aktywnie, służąc pomocą w budowie Kaplicy a następnie Kościoła. Aktualnie Wspólnota Różańcowa to 80 osób – czyli 4 Róże po 20 osób. Opiekunem WR jest ks. Proboszcz tut. Parafii Krzysztof Wróbel. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie Żywego Różańca jeden raz w miesiącu zbierają się na wspólnej modlitwie, jest to Eucharystia w I sobotę (godz. 7:30) każdego miesiąca i nabożeństwo I soboty. Wspólnota modli się również w intencjach Papieskich przewidzianych na dany miesiąc. Wspólnota włączyła się w program „Różaniec dla Misji” wspierając misje finansowo ze składek członków.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

Z życia Wspólnoty Żywego Różańca:

Dnia 29.12.2023 roku o godz. 11 została odprawiona Msza Święta dziękczynno błagalna za zmarłych i żywych członków Róż Różańcowych i Nieustającego Różańca dziękując za opiekę i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże w 2024 roku. Po życzeniach ks. proboszcza i łamaniu się opłatkiem, przy gitarze śpiewaliśmy piękne kolędy i pełni Bożej nadziei z kolędą na ustach wróciliśmy do domów.