Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Łukasza Ewangelisty w Poznaniu

Życiorys Księdza Jana Twardego

Śp. Ksiądz Kanonik Jan Twardy (1945 - 2008)

Proboszcz Parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Poznaniu od 1.01.1984 do 4.10.2008 roku.

Ks. Jan Twardy urodził się 27 grudnia 1945 roku w Rawiczu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i rozpoczął naukę w liceum. W roku 1960, w związku ze zmianą pracy ojca, rodzina przeniosła się do Odolanowa, niedaleko Ostrowa Wlkp. Dalsze lata to nauka równolegle w dwóch szkołach - w liceum w Ostrowie oraz w szkole muzycznej w Kaliszu. Po maturze w 1963 roku, pomimo zdania egzaminu na Politechnikę Wrocławską, wstępuje do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Po sześciu latach, 24 maja 1969 roku zostaje wyświęcony na kapłana przez ks. abpa Antoniego Baraniaka, który kieruje go na dwa lata do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach. Pełni tam funkcje wikariusza i katechety. Kolejne parafie ks. Jana to: od połowy 1971 do połowy 1973 roku - pw. Świętego Bartłomieja w Biskupicach Ołobocznych k. Ostrowa Wlkp; od połowy 1973 do połowy 1980 roku - pw. Świętego Wojciecha w Poznaniu; od połowy 1980 do po-łowy 1982 roku - pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na os. Rzeczypospolitej; od połowy 1982 roku - pw. Pierwszych Polskich Męczenników na os. Tysiąclecia. Dekret ks. abpa Jerzego Stroby z dnia 1 lipca 1982 roku poleca mu utworzenie nowej parafii i budowę kościoła na os. Rusa w Poznaniu. Kolejny dekret ks. arcybiskupa z dnia 1 stycznia 1984 roku powołuje ks. Jana na stanowisko proboszcza parafii, która przyjmuje za swego patrona Świętego Łukasza Ewangelistę. Po otrzymaniu zgody na budowę nowego kościoła, ks. Jan Twardy rozpoczyna kierowanie pracami budowlanymi. Najpierw powstaje tymczasowa kaplica z zapleczem biurowo-mieszkalnym, z czasem kościół, konsekrowany 18 października 1996 roku. W uznaniu zasług dnia 30 marca 1995 roku ks. abp Jerzy Stroba mianuje go kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej Poznańskiej.

Równolegle z pracą przy budowie wspólnoty parafialnej i kościoła, ks. Jan pełni szereg funkcji diecezjalnych. Od lutego 1994 roku przez kolejne kadencje jest dziekanem Dekanatu Poznań-Rataje, od czerwca 1996 członkiem Rady Ekonomicznej Archidiecezji Poznańskiej, od lutego 2001 członkiem Rady Nadzorczej Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha. Jest także wieloletnim członkiem Rady Kapłańskiej przy Kurii Metropolitalnej.

Na początku 2004 roku przechodzi ciężką operację nowotworową, po niej chemioterapię. Wraca do pracy, ale choroba daje o sobie znać w styczniu 2008 roku. Dalsza chemioterapia pozwala przez kilka miesięcy kontynuować obowiązki duszpasterskie. Radykalne pogorszenie stanu zdrowia następuje we wrześniu. Namaszczony olejami św. przez ks. bpa Zdzisława Fortuniaka umiera 4 października 2008 roku o godz.21-ej na plebanii, otoczony rodziną i przyjaciółmi. Nie doczekał 25-lecia parafii - 1 stycznia 2009 oraz 40-lecia swoich święceń kapłańskich - 24 maja 2009.

Wywiad z Księdzem Janem Twardym

Ksiądz Kanonik Jan Twardy

© 2011 - 2021