Nieustający Różaniec

Wspólnota Nieustającego Różańca Świętego składa się co najmniej z 48 osób. Każda osoba modli się przez pół godziny raz w miesiącu ( w ustalonym dla Wspólnoty dniu), odmawiając jedną część Różańca świętego (zawsze tę samą).

W naszej parafii odmawiamy różaniec, przez 24 godziny w każdy 19 dzień miesiąca, modlitwa Wspólnoty rozpoczyna się o godz. 0:00, a kończy o godz. 24:00.

Intencje

Modlimy się w intencjach:

  • Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, pełnego Miłości Miłosiernej; by Jezus Chrystus stał się rzeczywistym Panem i Królem Polski i całego świata
  • Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
  • Przebłagania za grzechy własne, naszych rodzin, Narodu Polskiego i całego świata
  • Wypełnienia obietnic fatimskich; by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało i pomogło nam wypełnić wolę Bożą
  • O nawrócenie grzeszników, za konających i za dusze w czyśćcu cierpiące

Msze Święte w intencji Nieustające Różańca do końca roku 2022:

19 lipca (wtorek) – godz. 7:30

19 sierpnia (piątek) – godz. 7:30

19 września (poniedziałek) – godz. 18:30

19 października (środa) – godz. 7:30

19 listopada (sobota) – godz. 18:30

19 grudnia (poniedziałek) – godz 7:30